build a website for free

Atalarımıza İmparatorluklar Kurduran, En Eski Töremizi Tekrar Canlandırdık...,
Bir Türk, kendi adını icat yaparak hak eder ve kazanır.

Patent ve telif alma sürecimizi takip etmek için;
https://www.facebook.com/Adkazan
https://www.instagram.com/adkazanmak
https://twitter.com/Adatamak

Proje Koordinatörü : Celal ÖNGÜN 
E-Posta  :   celalongun@gmail.com

FAALİYET AKIŞI

( Son faliyetler en baştadır )

26- GELENEKTEN GELECEĞE KÜLTÜRÜMÜZÜ ÜRÜNLEŞTİRİYORUZ PROJEMİZİN ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

Mucit, Yazılımcı ve Yazar Olma Yolunda Önemli Adımlar Attığımız Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projemizin Ödül Töreni ve Kapanış Sergisini Gerçekleştirdik.

Kapanış sergimize Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Necmettin ŞAHİN, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doc. Dr. sayın Tarık SEVİNDİ, öğrencilerimiz ve velilerimiz katıldılar.

Proje sonuç konuşmasını yapan sayın Necmettin Şahin, geçmişle geleceğimizi tasarım, teknoloji ve inovasyonla harmanlayan ve sonucunda ürüne dönüştüren böyle bir projede olmaktan çok mutlu olduğunu, bu gibi projelerin ülkemizin önünü açmakta büyük öneminin olduğunu söyleyerek, projeye destek veren tüm herkese teşekkür etti.

Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği başkanı Harun Çelik; ''kökümüzden aldığımız güç bu proje ile meyveye dönüşmüştür bu proje ile önemli bir mesafe kat edilmiştir.'' dedi.

Proje koordinatörü Celal Öngün, Projelerde çıkan üç adet patenti ve bu patentlerin ülkemize katkılarının nelere olabileceğini anlattı.

Bu üç patent ülkemizde üretilebilirse ülkemizin bir yılda ithalata harcayacağı paranın 120 milyon TL . daha az olabileceğini, istihtamın artacağını ve patent sahiplerinin bu patentlerden en az 1.2 milyon TL kazanabileceğinden bahsetti.

Öngün, projede çıkan patent fikirlerini Patent Rehberi yazılımı ile yazdıklarını patent çalışmaları bu programın oldukça kolaylaştırdığını söyledi.

Devamında Öngün, Atalarımıza imparatorluklar kurduran töremiz tekrar diriliyor fikri ile kaleme aldığı kitabını tanıttı. Kitabın tasarım, inovasyon, patent odaklı olduğunu ve geçmişimizden ilham aldığını söyledi.

Proje kapsamındaki patentlerin ve yazılımın nasıl üretildiğini anlatan bu kitapta, inovasyon odaklı 21 Y.Y. becerilerinden, ve üretim tekniklerinden yararlandıklarını söyledi.

Daha sonra projede derece alan ar-ge grupları ödüllerini aldı.

Kapanış kokteyli ile beraber projede çıkan patent ürünleri ve ar-ge alanları, katılımcılar tarafından incelenerek sergi tamamlandı.

25- PROJE ÜRÜNLERİMİZİ TAMAMLADIK

Proje Ürünleri - 3, 4, 5, (Spor Aleti, Mutfak Eşyası, Bitki Yetiştirme Alanlarında Toplamda Üç Adet Patent)

İçerdiği onlarca inovatif fikirden ve patent isteminden dolayı birçok yararlılıkları olan, Ülkemizde üretilebirse bir yıldaki karının 120 milyon tl olabileceği öngürülen ve gelcekte patent sahiplerine ortalama 12 milyon TL. kazandırabilecek olan üç ayrı patent başvurusunda bulunmuş durumdayız.

Atalarımıza İmparatorluklar Kurduran Töre Tekrar Diriliyor...Özgün olanı üretmek özgürlüktür...

Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Vatanımıza Milletimize Hayırlı Uğurlu Olsun. Adını kazanabilenlere selam olsun...

Teşekkür

Projemize birebir katkı sağlayan, Aksaray Üniversitesi Mühen-dislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Necmettin ŞAHİN, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doc. Dr. sayın Tarık SEVİNDİ, Okçuluk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü ve öğretim görevlisi, Kürşat AKTEPE’ bey ’e,

Projemizin ana destekçisi Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çalışanlarına

Projemizin yaygınlaştırılmasındaki katkılarından dolayı Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanımız sayın Oktay KILIÇ bey ve ekibine,

Projemizin destekçi firmalarından olan, Z Eksen Baskı Sistemleri ve Bilgi Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. Müdürü sayın Koray KURHAN bey ’e, Mega Hafıza Eğitim Hizmetleri Ltd. Ş. Müdü-rü sayın Melik DUYAR ’a, Destek Patentin patent vekillerinden sayın Seyit KÜÇÜKAVCI ve Mustafa Soner MAYAOĞLU bey ’e,

Videolarıyla Göktürkçe öğrenmemi sağlayan, kitabımızın yayımcısı Gökbey ULUÇ bey ve Kutlu Yayınevi çalışanlarına,

Projemize destek veren tüm Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi çalışanlarına, öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilerine,

Proje boyunca desteklerini esirgemeyen aileme, teşekkür ediyorum.

24- PROJE ÜRÜNLERİMİZİ TAMAMLADIK.

Proje Ürünleri - 2 (Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz ) Kitabı

Atalarımıza İmparatorluklar Kurduran Töre Tekrar Diriliyor...

Kapak Arka

Oğuz Kağan’ın Ad Kazanma Töresine Göre;
Bir Türk Kendi Adını Hak Eder ve Kazanır. Peki Nasıl? ya bir kahramanlık göstererek ya da bir icat yaparak!

Kahramanlık mı? -Her Türk Asker Doğar.

İcat mı? -Her Türk Mucit Doğar. Bu töremizi beş yüz yıldır yani bayağı ihmal ettik galiba... Titreyip kendimize dönmemiz gereken yer... Türk kelimesinin anlamı üreyen kadar üreten de olabilir mi?

Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz kitabı, Atalarımızdan aldığımız Ad Kazanma Töresi ’ndeki ilhamla oluşturduğumuz projemizi tanıttığımız ve bu projelerin son çıktıları olan iki adet telif ve üç adet patenti nasıl ürettiğimiz ile ilgili tecrübelerimizi paylaştığımız bir proje kitabıdır.

Bu kitap aslında sadece bir proje kitabı değil, Oğuz Kağan’ın töresidir, bu töreden ayrılanları tekrar birleştirmeye çalışan Bilge Kağan’ın titreyişidir.

ÖNSÖZ 'DEN

Günümüze baktığımızda aynı ad kazanma töresinde olduğu gibi, ülkeler patent sayıları ile gelişmişliklerini oluşturmuşlardır. ‘’Bir ülkenin gelişmişliği patent sayılarına bağlıdır.’’

Bizde tıpkı Atalarımız gibi ad alabileceğimiz bir proje geliştirdik ve on iki ay boyunca beş alanda icat yapabilmek için yarıştık. Üç ar-ge merkezi oluşturup burada test ettiğimiz ürünler için üç patent başvurusunda bulunduk. Patentlerimizi kendi oluşturduğumuz Patent Rehberi yazılımı ile yazdık. Bu icat serüveninde hangi aşamalardan nasıl geçtiğimizi ise bu kitapta anlatmaya çalıştım.

Yazar: Celal ÖNGÜN

23- PROJE ÜRÜNLERİMİZİ TAMAMLADIK

Proje Ürünleri  1- Patent Rehberi Yazılımı 

Bu vesile ile yazılımın kodlamasını yapan, yaşı küçük yüreği büyük sevgili öğrencimiz Necati Enes SOLAK ' ı tekrar anıyoruz. Ailesini böyle bir evlat yetiştirdikleri için kutluyoruz.

Patent Rehberi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projesinde Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan Arge Gruplarının girdiği ''Patent Yazma Programı '' Yarışma Alanı'nda birinci olan ar-ge grubu tarafından yapılmıştır.

Oğuz Kağan Atamızın ya da Oğuz Türklerinin; ''Bir Türk kendi adını, kahramanlık yaparak ya da çevresini değiştirecek bir icat yaparak hak eder kazanır.'' Töresinden ilham alarak, biz de kendi adımızı icat yaparak kazanma yolunda işimizi kolaylaştırması için Patent Rehberi oluşturduk.

Oluşturulan Patent Rehberi ile yine aynı projenin 1-Mutfak Eşyası, 2-Spor Aleti, 3-Çevre alanlarındaki patent yarışması için ortaya konulan patent fikirleri, Patent Rehberi kullanılarak geliştirilmiş ve üç adet patent başvurusunda bulunulmuştur.

Patent Rehberi 13 aşamadan oluşmuştur. Her aşamanın belirli konuları vardır. Konular bitirildikten sonra ilgili konulara göre veri girişleri yapılmaktadır. Patent verileri 13 aşama sonunda bittikten sonra tüm veriler tek ekranda görülmektedir. Patenti yazdır komutu ile patent, başvuru dokümanı haline gelmektedir.

Patent Rehberi patent tescilinden önce yapılması gereken ar-ge çalışmalarını sıra ile verir. Patent Programı'nda; hayallerin kurgulanması ve yaratıcı teknikler ile geliştirilmesi aşaması, TRIZ teknikleri ile inovatif bir şekilde geliştirme aşaması, temel tasarıma göre çizim ekleme aşaması, patent arama motorlarından ön inceleme aşaması, ürünün prototipini oluşturma, uzman görüşü alarak patenti üretme, test etme ve öneriler aşamalarını kapsamaktadır.

Patent Rehberi, özellikle patent fikrinin geliştirilme aşamasında, patent fikrine özel 6400 TRIZ önerisinden en uygun 3 veya 4 adet TRIZ önerisini seçerek kullanıcıya sunar ve kullanıcının patent fikri üretmesini kolaylaştırır. Patent fikrinin değiştirilerek geliştirilmesi (inovasyon) ve araştırma geliştirme (ar-ge) süresinide oldukça kısaltır.
Patent Rehberi yukarıda bahsedilen aşamalardan elde edilen somut bilgiler ışığında patentin mevzuata uygun bir şekilde, ''Patent Yazım Kılavuzu'' na göre; Patent tarifname, istem ve resimlerinin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Dünyadaki patent istatistiklerine göre tescili yapılan 100 patentten sadece 3 tanesi ticarileşebilmektedir. Görüldüğü gibi günümüzde patent çalışmaları neredeyse hiç hata kabul etmemektedir. Bu yüzden patenti hazırlarken ve üretirken disiplinler arası çalışmak ve patent desteği sağlayan kamu kuruluşları ile irtibata geçmek gerekmektedir. İlgili patent konusunda uzman olan kişilerden bilgi alınmalı ya da ortak çalışılmalıdır.

Başvuru yaparken ve patentleme sürecindeki evrak takibinde patent vekillerinden yararlanılmalıdır. Patent Rehberi ‘nın ana amacı bu %3 'lük dilime girmek için kılavuz olmaktır. Patent Rehberi tek başına patent çalışmanızın tescil edilmesini garanti etmez. Patent verilerinin saklanması tamamen kullanıcıya aittir.

Patent çalışmaları fikir aşamasından üretim aşamasına kadar en az 2 yıl süren uzun bir süreçtir. Bu yüzden patent çalışmalarında kullanılacak olan verilerin saklanacağı bir veritabanı olması ve gerekmektedir. Patent Rehberi verilerin saklanabileceği, gerektiğinde geliştirilebileceği, ve bir tuş ile patent başvuru dokümanına çevrilebileceği dijital bir ortam sağlar.

Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi, Patent Programı Yazılımı Arge Ekibi:

· Celal ÖNGÜN
· Harun ÇELİK
· Necati Enes SOLAK

Projede emeği geçen herkese özellikle Bilişim öğretmeni Bahri KIZILKAYA hocamıza teşekkür ediyoruz.

Bir ülkenin gelişmişliğini patent sayıları belirler. Yapıyoruz öyleyse varız.


22- DESTEK PATENT YETKİLİLERİ İLE PATENT BAŞVURU TAKVİMİ OLUŞTURULDU.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projemizde yarı finale kalan patent projeleri hakkında Destek Patent’in patent vekillerinden sayın Seyit Küçükavcı ve Mustafa Soner Mayaoğlu ile görüşme yapıldı.

Görüşmede oluşturulan patent projelerinin özgünlüğü, patentleme kriterleri ve patent süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Oluşturulan bazı fikirlerin patent, bazılarının ise faydalı model başvurusuna uygun olduğunu belirten destek patent yetkilileri, geçen senelere göre yeni patent mevzuatı ile patent başvurularının daha kolaylaştığını vurguladılar.

Mutfak eşyası, spor aleti ve çevre alanında oluşturulan patent çalışmaları hakkında proje koordinatörü Celal Öngün bilgi verdi. Patent başvurusunda gerekli olacak belgeler ve öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler veren destek patent yetkilileri ile patent başvuru takvimi oluşturuldu.

21- AD KAZANMA YARIŞMASINDA YARI FİNALE KALAN ARGE GRUPLARI BELİRLENDİ.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projemizde ortaya çıkardığımız ön elemeyi geçen 46 ürün üzerinde temmuz ve ağustos aylarında arge çalışmaları yapılarak tekrar geliştirilmiştir.

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Şahin ile Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projesi koordinatörü Celal Öngün ortaya konan ürünler hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra projeler incelenmek ve değerlendirilmek üzere Prof. Dr. Necmettin Şahin ve onun oluşturduğu yarışma jürisine teslim edilmiştir.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Oluşan Yarışma jürisi ön elemeyi geçen projeleri incelemiş ve projeleri hedef kitle, özgün, güvenli, estetik, işlevsel, sağlam, ergonomik, sanayide uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirmiş ve beş yarışma alanından yarı finale kalan ilk üçe giren toplam 15 arge grubunu belirlemiştir.

Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi ‘’Ad Kazanma Yarışması’’ Yarı Finale kalan arge grupları üyeleri.

A) Mutfak Eşyası Üretimi Patent Tescili Alanında
1. Ramazan Talha Kasal
2. Berra Yalvaç
3. Murat Atçeken

B) Spor Aleti Üretimi Patent Tescili Alanında
1. Yunus Emre Erdem
2. Doruk Özkan
3. M. Alperen Coşkun

C) Bitki Yetiştirme Aleti Üretimi Patent Tescili Alanında
1. Oğuzhan Uyanık
2. Ali Kayra Altınsoy
3. Hüseyin Ünlü

D) Patent Üretim Yazılımı Telif Alanında
1. Necati Enes Solak
2. Muhammet Enes
3. Murat Atçeken

E) Proje Kitabı ve Bilimkurgu Hikaye Kitabı Telif Alanında
1. İlayda Yumuşak
2. Ecrin Nur Aslan
3. Berra Yalvaç

Eylül ayında arge grupları projelerini geliştirmeye devam ederek finalde birinci olmak için yarışacaklardır. Ekim ayında ise birinci olan arge grupları için tescil ve telif işlemleri başlatılacaktır.
(Arge grubunun başkanları proje koordinatörü ve ilgili alanın öğretmenleridir.)


20- PROJEMİZİ UZAKTAN EĞİTİM İLE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE DUYURDUK  

Teknoloji ve Tasarım Biriminden Tüm Bilsemlere Uzaktan Eğitim Serisi Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından yıl boyunca düzenlenen uzaktan eğitim çalışmalarında ; 14 Mayıs 2018 tarihinde ´´PATENT´´ konulu uzaktan eğitim, PATENT uzaktan eğitiminde; •Patent / Faydalı Model Nedir? Önemi Nedir? •Patente Konu Olan Ürünlerin Özellikleri •Patent Araştırması Nasıl Yapılır? •Patent Tarifnamesi ve İstemi Nasıl Yazılır? •Fikirler Nasıl Geliştirilir? ( İnovasyon – TRIZ ) •Faydalı Bağlantılar - Kaynaklar konularına değinilmiştir. İki saat süren uzaktan eğitim patent ve inovasyon uygulamaları ile ve soru cevap ile bitirilmiştir.

İlgili patent konuları Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projesi vizyonu ve projede üretilen arge alanları örnekleri ile projenin logosu ve sloganı kullanılarak tanıtılmıştır. Uzaktan eğitimde Ülke geneline uzaktan eğitim yolu ile 73 Bilim ve Sanat merkezine ulaşılmıştır. Öğrencilerimizin bulunduğu arge gruplarının yaptıkları çalışmaların ülke genelinde örnek gösterilerek uzaktan eğitimle 73 Bilim ve Sanat merkezine ulaşması ve öğrenci ve öğretmenlerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur.
Patent çalışmalarının yapılmasında bizlere destek veren Gençlik v ve Spoar Bakanlığı'na ve diğer bilim sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenler ile uzaktan eğitim ve sergiler yoluyla ortalama 42 bin kişi ile paylaşılarak geliştirilmesini sağlayan, Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı´na teşekkür ediyoruz.

http://aksaraybilsem.meb.k12.tr/icerikler/teknoloji-ve-tasarim-biriminden-tum-bilsemlere-uzaktan-egitim-serisi_5242893.html 


19- PROJEMİZİ 2. KİTAP FUARINDA HALKIMIZA TANITTIK. 

Aksaray Belediyesinin organize ettiği 2. Kitap Fuarına Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi ve Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği olarak bir stant ile katıldık standımızda kitap fuarı boyunca Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projemizi, Patent Arge Alanlarını ve çıkan bazı ürünleri sayın valimiz Aykut PEKMEZ, belediye başkanımız Haluk Şahin YAZGI ve milli eğitim müdürümüz Hacı Ömer KARTAL' a tanıttık.

Yedi gün süren fuarda halkımızdan yoğun ilgi gördük ve olumlu tepkiler aldık. Özellikle mesleği teknisyen, mühendis ve sanayici olan vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği projemize halkımız olumlu eleştirilerde görüş ve önerilerde bulundular. Özellikle sanayi esnaflarımız ortak çalışmalar yapmak için tekliflerde bulundular.


18- BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ FESTİVALİNDE (BİLFEST) PROJELERİMİZİ TANITTIK.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projemizde ortaya çıkardığımız ürünleri, patent alımı için merkezimizde oluşturulan arge alanlarını, 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Sueno Hotels Beach Side' de 2. si düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezi Festivalindeki sergide, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM, Müsteşar Yardımcımız Sayın Ahmet Emre BİLGİLİ ve Genel Müdürümüz Sayın Celil GÜNGÖR, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanımız Oktay KILIÇ'a ve ülkemiz genelindeki 125 bilim ve sanat merkezinden gelen binden fazla öğrenci ve öğretmene tanıttık. Projemiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Merkezimizde oluşturduğumuz arge alanlarını patent ve telif çalışmalarımızı, öğrencilerimizin kitaplarını, Tubitak çalışmalarımızı tanıttık. Festivalde düzenlenen Bilrotek Robot Yarışmalarında lise kategorisinde 100 puanla 5. olduk. Her günün atölyelerle, söyleşilerle, sergilerle dolu dolu geçtiği festivalde İskender Pala, Osman Sınav, Haluk Bayraktar gibi değerlerimizi yakından tanıdık. Festivalden yine dolu dolu ayrıldık.

Beş gün boyunca projemizi tanıtan yedi görevli öğrencimiz yaptıkları ürünler ve sunumları ile özgüvenlerini geliştirdikleri görülmüştür. Hayallerin bilimsel bir şekilde kurgulandığında başarılı olabileceklerini anlamışlardır. Projeler hakkında diğer bilim sanat merkezi öğrencileri ile görüş alışverişinde bulunmuşlar ve olumlu geribildirimler aldıkları için gelecekte daha fazla proje yapmak için motivasyonlarının arttığı görülmüştür.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 


17- AD KAZANMA YARIŞMASINA PROJELERİN KABULÜ YAPILMIŞTIR.

Atalarımızı gibi ad alabilmek için çıktığımız bu yolda; Mart-Nisan-Mayıs-Haziran dönemlerinde arge gruplarımızdan çıkan patent ve telif çalışmaları yarı finalistleri belirlemek için toplanmıştır. 

4 ay süren proje üretimi sonucunda öğrencilerimiz ürettikleri 3d tasarımlar yazılım ve bilimkurgu hikayeler ile yarışmaya katılmışlardır. Beş alanda toplam 45 ürün ortaya çıkmıştır. Bu ürünler yarıfinal için değerlendirilecektir.

Bu aşamada öğrencilerimiz tatlı bir rekabet ortamına girerek patent ve telif çalışmalarını oluşturmuşlar ve üretebilme kapasitelerini artırarak patent ve telif alarak üretmenin ülkemiz için önemini kavramışlardır.

Yaratıcı yazarlık etkinliklerine 5 arge grubu ürün göndermiş, bilimkurgu hikaye yazımında ilk aşamayı bitirerek yarışmaya dahil olmuşlardır.

Yazılım üretimi yarışmasına 6 arge grubu, yazılım etkinliklerine katılmışlardır. Patent alım aşamalarını kolaylaştıracak bir yazılım yapmada birinci aşama olan tasarım bölümünü bitirmişlerdir.

Üç boyutlu tasarım, inovasyon ve patent çalışmalarında 3 alanda patent üretimi yarışmasına dahil olan 35 arge grubu patent etkinliklerine oluşturduğumuz standartlara uygun endüstriyel tasarım projeleri geliştirerek patent yarışmasına girmeye hak kazanmışlardır.

Haziran ayının sonunda yukarıdaki beş alanda ilk üçe girecek arge grupları akademisyenler tarafından belirlenecektir. Yaz dönemi boyunca ilk üçe giren arge grupları projelerini geliştirebileceklerdir. Projemizin Ekim 2018 döneminde ise belirlenen yarışma birincisi arge grupları için telif ve patent başvurularına başlanacaktır. 


16-       23/02/2018 - 22/03/2018 TARİHLERİ ARASINDA AKSARAY BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE KEFİR İÇECEĞİNİN TANITIMI VE MAYALANMASI, MİKROEKOSİSTEMDE BİTKİ DİKİMİ VE KARIZ SİSTEMİNİN KULLANILMASI ETKİNLİKLERİ, GELENEKSEL OKÇULUK ETKİNLİKLERİ, MALZEME ÜRETİMİ VE PATENT VE TELİF ÇALIŞMALARININ DERLENMESİ ÇALIŞMALARINA ETKİNLİK DERS SAATLERİ İÇERİSİNDE DEVAM EDİLMİŞTİR.

Projemizde bahsedilen beş yarışma alanından öğrencilerimiz katıldıkları arge grupları ile proje üretmişler ve bu proje fikirlerini ilgili arge biriminde geliştirmişlerdir. Yine projemizin arge sahalarının yapılandırılmasında birebir katkıda bulunmuşlardır

.Etkinliğinde beş alandaki arge gruplarında ve arge alanlarında öğrencilerimiz doğal yaşamanın faydalarını yaparak ve yaşayarak öğrenmişlerdir. Öğrencilerimizin bitki yetiştirme, kefir kullanımı, geleneksel okçuluk ve doğa yürüyüşüne eğilimleri artmıştır.

Öğrencilerimiz Bilim ve Sanat Merkezinde oluşturulan ‘’Geleneksel Okçuluk Arge Alanı’’ ’nda bir yandan 3d ürettikleri okçuluk malzemelerini denemekte bir yandan öğretmenlerinin nezaretinde geleneksel okçuluk sporu ile uğraşmaktadırlar.

‘’Bitki Yetiştirme Arge Alanı’’ ‘nda ise yine öğrencilerimiz farklı bitki ve hayvan çeşitleri için farklı 3d malzemeler üretip ürettikleri malzemeleri burada deneyerek üretmenin ve bitki yetiştirmenin hazzını aynı anda yaşamaktadırlar.

Kefir üretim etkinliklerinde ve doğa yürüyüşlerinde ise doğal ve sağlıklı yaşamanın faydalarını yaparak ve yaşayarak öğrenmişlerdir


15- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI DOC. DR. SAYIN TARIK SEVİNDİ, AKSARAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ İLE ''BİR PATENT HİKAYESİ'' KONULU SÖYLEŞİ YAPTI.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doc. Dr. sayın Tarık SEVİNDİ, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile buluştu.

Üniversite bünyesindeki akademisyenler ile oluşturdukları arge ekibiyle patent çalışması yapan, arge ekibiyle atıcılıkta ulusal ve uluslararası patentler alan Doc. Dr. Tarık SEVİNDİ, atıcılık alanında yaptıkları çalışmaları ve bu patentlerin ülkemiz için önemini içeren sıcak bir söyleşi ile tecrübelerini öğrenci ve öğretmenlerimize aktardı.

Ülkemizin son yıllarda patent alımında iyi bir ivmelenme gösterdiğini söyleyen SEVİNDİ, başvurdukları mevcut patentlerini ürettiklerini ve yakın bir zamanda seri üretime de geçeceklerini söyledi. Üretimlerinin yerli imkanlarla yapıldığı için dış ülkelerden gelen ürünlere göre çok ucuz ve daha kaliteli olacağını söyleyen SEVİNDİ, böylece spor ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını söyledi.

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'nde halen devam eden projemiz kapsamındaki patent çalışmalarında bilim ve sanat merkezi öğrencilerimizi yüreklendiren SEVİNDİ, Patent çalışmalarının yardımlaşarak yapıldığında daha iyi ilerlediğini, hayal kurarak, araştırarak, keşfederek, başarısızlıklardan ders çıkararak ilerlenmesi gerektiğinden bahsetti. Kendi hayat hikayesinden kısa örnekler vererek önüne çıkan engelleri nasıl aştığını sohbet havasında öğrencilerimize aktardı. Öğrencilerimizin geleceğe yönelik hedef ve hayallerini dinleyen SEVİNDİ, öğrencilere bu yolda en büyük yardımcınızın kendi özgüveniniz olacağını, kendine güvenerek yeni ürünler tasarlama zevkini alan kişilerin, bu zevki tattıktan sonra sürekli üretime devam edeceklerini söyledi.

Proje koordinatörü Celal ÖNGÜN ile birlikte teknoloji ve tasarım atölyesinde patent programı ve 3D üretilen yay kabzasını, bitki yetiştirme ürünlerini ve mutfak eşyalarını inceleyen SEVİNDİ, buradaki öğrencilerinde projelerini inceledikten sonra bilim ve sanat merkezinde yapılan çalışmaların gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

Proje süresi boyunca teknik ve akademik alanda desteklerini esirgemeyen, yaptıkları çalışmalar ile bilim ve sanat merkezi öğrencilerine ilham veren Doc. Dr. Tarık SEVİNDİ 'ye çok teşekkür ediyoruz.

http://yenigungazete.com/haber-6785-KULTURUMUZU-URUNLESTIRIYORUZ.html 


14- KADİM TÜRK İÇECEĞİ KEFİR 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'n de ''Kefir Yapım Etkinliği'' gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Celal ÖNGÜN, Kefir'in 7000 yıllık bir Türk içeceği olduğunu, çağımızın vebası olan kanserden bağışıklık ve sindirim sistemi hastalıklarına kadar birçok hastalıklara iyi geldiğini, kefir içme alışkanlığı kazanan kişilerin grip ve nezle olmadığını, alerjik hastalıkların azaldığı daha enerjik olduğunu, atalarımızın enerjik ve sağlam olmalarının altında yatan beslenme alışkanlıklarından biri olduğunu söyledi. Bu alışkanlık sayesinde Özellikle Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin okuldan sonra merkezimizde daha enerjik olabileceğini söyledi.

Daha sonra kefir yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Kefir Yapımı :
1- Oda sıcaklığındaki pastörize ya da kaynatılmış doğal sütün içine aktardan alınan kefir danesi eklenir.
2- İki gün mutfakta karanlık bir dolapta kavanoz kapağı hava alacak şekilde az kapatılarak ya da kapak yerine tülbent sarılarak oda sıcaklığında bekletildiğinde mayalanmış olur.
3-Mayalanan kefir, plastik bir süzgeçle süzülür ve tüketilir, tüketilemediği zaman
+4 derecede buzdolabında 5 gün bekletilebilir. Süzgeçte kalan kefir danesi ise tekrar cam kavanozdaki süte mayalanır. ve bu döngü devam eder.

Dikkat edilmesi gerekenler: 1- Mayalanırken sütün içine oksijen girmesi için kavanozun kapağı tam kapalı olmaması gevşek olması gerekmektedir. 2- Karanlık bir mutfak dolabında 2 gün bekletilir 1gün bekletilirse az ekşi olur. 3- Mayalandıktan sonra Süte ve kefire kesinlikle demir kaşık ve süzgeç değdirilmemesi gerekmektedir. Plastik Süzgeçten geçmekte zorlanıyorsa tahta kaşıkla ittirilebilir. 4- Uzun bir süre kefir daneleri kullanılmayacaksa kefir daneleri el değmeden hazır su ile yıkanarak koyu bir şişeye konulur şişeye de yarı yarıya hazır su konularak kefir daneleri içine konulur. Bu şekilde buzdolabında +4 derecede 6 ay kalabiliyor. 5- Kefir daneleri bir (tahta -) çorba kaşığını geçtiğinde fazlalık olan kefirler eşe dosta dağıtılır. 6- Kefir ilk mayalanırken önce bir bardak süte sonra iki bardak süte sonra bir litre süte mayalanmalıdır. Çünkü kefir bir bakteri kolonisi olduğundan yavaş yavaş uyanır ve etkin hale gelir.

Kefir yapımı uygulamalı bir şekilde gösterildikten sonra öğrencilere evde mayalamaları için kefir danesi ve süt dağıtılarak etkinlik bitirildi.


13- MERKEZİMİZDE MİLLİ OKÇU ÖMER AKÇAMDAN OKÇULUK EĞİTİMİ ALDIK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki geleneksel okçuluk poligonunda geleneksel okçuluk eğitimi verildi.

Okçuluk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi müdürü ve öğretim görevlisi sayın Kürşat AKTEPE,nin öğrencisi olan milli okçu Ömer AKÇAM, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine bir hafta boyunca geleneksel okçuluk kursu verdi.

Okçuluk alanında ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil eden, dünya şampiyonu öğrenci yetiştiren Kürşat AKTEPE, ve öğrencisi Ömer AKÇAM okçuluk alanında bilsem öğrencilerimize geleneksel okçuluk hakkında genel bilgiler verdikten sonra, ok atışında dikkat edilmesi gerekenler, atışta vücudun duruşu, olimpik yayla atış teknikleri, geleneksel yayla atış teknikleri, hedef minderlerinden okun çıkarılması ve güvenliğin sağlanması konusunda öğrencilerimize uygulamalı eğitim verdiler.

Okçuluk ile yeni tanışan öğretmen ve öğrencilerimiz eğitici ve eğlenceli bir kurs süreci geçirdiler. Proje koordinatörü Celal ÖNGÜN, Proje süresi boyunca ve proje bittikten sonrada sürdürülebilir bir ok atış poligonunun tasarlanacağı spor aletleri ürün tasarımı patent çalışmasında üretilecek olan bazı ok ve yay malzemelerini öğrencilerin 3d tasarlayarak poligonda kullanabileceğini bu sayede ok atış poligonunun spor aletleri üretiminde bir arge merkezi olarak kullanılacağını söyledi.

Bundan sonraki hedefimizin Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'n deki ok atış poligonunda hafta da iki kez öğrencilerin kendi ürettiği atıcılık malzemeleri ile ok atış etkinliklerinin düzenlenerek patent alınabilecek özgün spor aletleri üretmek, geleneksel okçuluk kültürümüzü tekrar hayata geçirmek, bilsem öğrencilerinin spor yapan, güçlü bir nesil olmalarına katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Projede emeğini esirgemeyen tüm arkadaşlara, özellikle sayın Kürşat Aktepe ve öğrencisi sayın Ömer Akçam'a çok teşekkür ediyoruz.


12- OKÇULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRÜ KÜRŞAT AKTEPE İLE PATENT KONULU SÖYLEŞİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Yürütücülüğünü Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yaptığı Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında, Aksaray Üniversitesi bünyesindeki Okçuluk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi müdürü ve öğretim görevlisi sayın Kürşat AKTEPE, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile buluştu.

Okçuluk alanında ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil eden, dünya şampiyonu öğrenci yetiştiren Kürşat AKTEPE, okçuluk alanında akademisyen arkadaşları ile yoğun bir şekilde çalışarak ortaya koydukları patentleri ve bu patentlerin ülkemiz için önemini içeren sıcak bir söyleşi ile tecrübelerini öğrenci ve öğretmenlerimize aktardı.

Patent çalışmalarının aslında çok zor olmadığı ama sabırlı, uzun soluklu ve disiplinler arası bir çalışmayla başarılabileceğinden bahsetti. Bilgi birikiminin ve tecrübenin patent çalışmalarında önemli bir yerinin olduğundan bahseden AKTEPE, bir taraftan da yaşı küçük olanların hayallerini sınırlamadan fikir üretebildikleri için patent çalışmalarında önemli sonuçlara ulaşılabileceğini vurguladı. Burada en önemli kriterin patent çalışmalarına hayalleri belli zihinsel tekniklerle yönlendirmek gerektiğinden bahsetti ve öğrencilerle bir uygulama yaptı.

Proje koordinatörü Celal ÖNGÜN, Proje süresi boyunca Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım atölyesinde hazırlanacak olan 3d okçuluk aparatları, nişangahlar, ok arkalıkları, blunt uçlu oklar, ıslıklı ok uçları, yay kabzaları vb okçuluk malzemelerinin Aksaray Üniversitesi Okçuluk ve Araştırma Merkezi'nde ve Aksaray Bilim ve Sanat Merkezinin sığınağında öğrenciler ve öğretmenler tarafından test edileceğini ve araştırma geliştirme çalışmalarının proje boyunca devam edeceğini söyleyen ÖNGÜN, arge çalışmalarından sonra spor malzemeleri alanında Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

''Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz'' projesinin özündeki Oğuz Kağan'ın iki öğretisinden biri olan ''Bir Türk Kendi Adını İcat Yaparak Hak Eder ve Kazanır.'' felsefesini okçuluk alanında dünya genelinde patent çalışmalarında bulunarak yerine getiren sayın Kürşat Aktepe'ye, yaptıkları çalışmaların yeni nesillere çok iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Projeye desteklerinden dolayı teşekkür ettikten sonra plaketlerini takdim etti.

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi sığınağında geleneksel ve olimpik ok atış denemeleri ile etkinlik sonlandırıldı.

http://www.milliyet.com.tr/aksaray-da-okculuk-konferansi-a…/
http://www.haber7.com/…/2522843-aksarayda-okculuk-konferansi


11- 3D TASARLADIĞIMIZ OKÇULUK MALZEMELERİ MİLLİ OKÇULAR TARAFINDAN DENENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında yapılan spor aletleri ürün tasarımında Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Atölyesinde üretilen geleneksel okçuluk malzemelerin testleri ASÜ Okçuluk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü sayın Kürşat Aktepe ve Milli Sporcular tarafından denendi.

Yapılan ok atışlarından sonra spor aletlerindeki yapılacak değişiklikler belirlendi. İnovatif spor aletleri yapımı için fikir alışverişinde bulunuldu. Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projesi ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine tanıtıldı.


10- ÖĞRENCİLERİMİZ YAZILIM ALANINDA YARIŞIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında Aksaray Bilim ve sanat merkezi bilişim teknolojileri atölyemizde katılımcı gençlerimize üç hafta süre ile yazılım, kodlama ve animasyon etkinlikleri verilmiştir.

Oluşturulan arge grupları ile Animasyon/Yazılım alanında öğretilen bilgiler kullanılarak ''Ad Kazanma Yarışması-Yazılım'' alanında proje tarihi boyunca inovasyon yapmayı ve patent almayı kolaylaştıracak bilgisayar programı yapılacaktır. Programın içinde ayrıca atalarımızın önemli bir buluşunun animasyonu yapılır. Programın ve Animasyonun çıkması için gerekli yazılım ve donanım düzenlemelerini sağlanacaktır. Yarışmada birinci olan arge grubunun programı için telif başvurusu yapılacaktır.


9- BİLİM KURGU ÖYKÜ YARIŞMASI İÇİN YAZARLIK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen, Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi kapsamında Aksaray Bilim ve sanat merkezi edebiyat atölyemizde katılımcı gençlerimize üç hafta süre ile yaratıcı yazarlık etkinlikleri verilmiştir.

Oluşturulan arge grupları ile bilim kurgu/yaratıcı yazarlık alanında öğretilen bilgiler kullanılarak ''Ad Kazanma Yarışması - Bilim Kurgu Öykü Kurgusu'' alanında proje tarihi boyunca inovasyon yapmayı ve patent almayı özendirecek, bilim kurgu öykü kurgusu yapılacaktır.

Bilim kurgu öyküde atalarımızın önemli buluşlarının gelecekte nelere sebep olabileceği ile ilgili öyküler kurgulanacaktır. Özgün bilim kurgu öykülerin çıkması için gerekli ortam düzenlemelerini sağlanacaktır. Yarışmada birinci olan arge grubunun bilim kurgu öyküsü proje için oluşturulacak kitaba eklenerek telif başvurusu yapılacaktır.


8- GENÇ MUCİTLER BİLİM VE SANAT DERNEĞİ VE Z EKSEN BASKI SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOİ SAN. VE TİC. A.Ş. ARSINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLU YAPILDI.

Genç Mucitler Bilim ve Sanat Derneğimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı, kapsamında hazırlanan “Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz” adlı projemiz süresince yapılacak olan etkinliklerde; Projenin patent çalışmalarında kullanılacak olan 3d tasarım ürünlerinin basımında teknik destek sağlanması, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi’nde ‘’Girişimcilik ve Markalaşmak’’ adlı söyleşiye katılım konularında destek sağlayacaklardır. Zaxe müdürü sayın Koray KURHAN beye ve çalışanlarına projemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.


7- GİRİŞİMCİLİK VE MARKALAŞMAK KONULU SÖYLEŞİ

Zaxe 3d Printer'dan ''Girişimcilik , Markalaşmak'' konulu söyleşi
Z EKSEN BASKI SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOİ SAN. VE TİC. A.Ş. Müdürü sayın Koray KURHAN bey, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda öğrenci ve öğretmenlerimizle ''Girişimcilik ve Markalaşmak'' konulu söyleşide bulundu.

Öğrencilerimiz ile soru ve cevap şeklinde geçen söyleşide sayın Koray KURHAN bey, yerli bir üç boyutlu firması olan Zaxe 3d yazıcılarının kuruluş ve oluşum serüvenini hoş bir sohbet ortamında aktardı.

İyi bir girişimcinin merak etmekten soru sormaktan hiç çekinmemesi gerektiği, sürekli araştırma geliştirme içerisinde olması gerektiği, sürekli sorun çözmeye çalışan bir yapıya sahip olması gerektiğini güncel hayattan güzel örneklerle açıkladı.

Girişimciliğin ülkemiz için çok önemli olduğunu, gelişmiş ülkeler arasına katılmak istiyorsak, ülkemizde tasarım, kodlama, inovasyon ve arge çalışmalarının sürekli bir şekilde fazlalaşarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Proje koordinatörü Celal ÖNGÜN ''Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz'' projesinin özündeki Oğuz Kağan'ın iki öğretisinden biri olan ''Bir Türk Kendi Adını İcat Yaparak Hak Eder ve Kazanır.'' felsefesini Zaxe 3d yazıcı markasının ve çalışanlarının %99,7 lik bir yerli üretimle tam anlamıyla yerine getirdiğini, eğitim ve öğretime ülke genelinde önemli destekler verdiğini aktardı.

Proje kapsamında Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım atölyesinde hazırlanacak olan 3d endüstriyel ürün tasarımların ve patent çalışmaların yerli bir firmanın yazıcısı ile üretileceğinden dolayı memnuniyetlerini bildirdi. Projeye desteklerden dolayı teşekkür ederek, sayın Koray KURHAN bey'e Plaketlerini takdim etti.

Zaxe şirketi ve Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandıktan sonra Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi, teknoloji ve tasarım atölyesinde Zaxe1 3d yazıcısının kurulumu yapıldı. Yazıcı ile ABS plastik ile öğrencilerin ürettiği bir zihgir basımı yapıldı. Yazıcının ABS'yi pürüzsüz bir şekilde bastığı gözlendi.

Ülkemizin önemli girişimci ve iş adamlarından biri olan sayın Koray KURHAN bey ve ekibine projemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

http://www.haber7.com/…/2509532-aksarayda-girisimcilik-ve-m…

http://www.milliyet.com.tr/aksaray-da-girisimcilik-ve-mark…/


6- PATENT ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK OLAN BİLGİSAYARLAR VE EĞİTİM SETLERİ ATÖLYELERE DAĞITILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Gelenekten Geleceğe, Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz'' projesin de uygulayacağımız ''Ad kazanma yarışması'' ve yarışma için yapılacak patent çalışmalarında kullanılacak olan eğitim setleri ve bilgisayarlar teknoloji ve tasarım atölyemizde kullanılmaya başlandı.

Yenilikçi fikirler üretmek açısından öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin önünü açacak olan setler Aksaray Bilim ve Sanat Merkezinin tüm birimlerdeki öğretmen arkadaşlara dağıtıldı.

Çalışmalarda kullanılacak olan Fotoğrafik hafıza teknikleri seti ile öğrencilerimiz sağ beynini, hayal gücünü verimli kullanabilecekler, Mega İnovasyon Seti ise ürüne yönelik çalışmalarda ürün geliştirmede kullanılan dünyaca ünlü TRIZ tekniklerinin Türkçe kısaltılmış versiyonudur. Proje ve ürünlerinizi özgünleştirmede kullanılmaya başlanmıştır.

Üç boyutlu tasarım ve inovasyon çalışmalarının Bilim ve sanat merkezi teknoloji ve tasarım atölyemizde katılımcı gençlerimize üç hafta süre ile inovasyon ve üç boyutlu tasarım etkinliklerine başlandı.

Üç boyutlu modelleme ve üç boyutlu yazıcıdan çıktı alımının öğretilmesi ve fikirlerin 3d tasarıma uygun bilgisayarlarla yapılması, elde edilen endüstriyel tasarımların sahada kullanımı, arge çalışmalarında öğrencilerin ve öğretmenlerin önünü açacaktır.

Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.


5- AKSARAY BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE İNOVASYON KONFERANSI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programınca finanse edilen Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz Projesi Açılışında Prf. Dr. Necmettin ŞAHİN'in inovasyon, arge ve patent konulu konferansına yoğun katılım oldu.

Konferansa Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Hikmet Ün, Doç. Dr. Tarık Sevindi, Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kürşat Aktepe, MÜSİAD Temsilcisi, Türk Eğitimsen Başkanı Ali Toprak, okul müdürleri,öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Harun Çelik, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından kurulan derneğimizin bir yıl içinde tarihimizden ilham alarak ürüne dönüşüm yapabildiğimiz iki önemli projeye imza attığını söyledi.

Proje koordinatörü Celal Öngün, Atalarımızın ad kazanma kültürü ile inovasyonun ve patentin (Yenileşim) 'in mantık olarak aynı olduğu, Dünyada ilk kez Türklerin sistemli bir şekilde bu çalışmaları yaptığından bahsetti. Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile yapılacak bir patent yarışması olan ''Ad Kazanma Yarışması'' alanlarını tanıttı.
Atalarımızın onaltı büyük imparatorluk kurabilmelerinin altındaki ana etkenin Oğuz Kağan'ın ''Bir Türk Kendi Adını Hak Eder ve Kazanır'' sözü ve töresi olduğu vurguladı. Oğuz Kağan'ın ismini çalışarak ve üreterek hak eden kendi erlerini devlet kademesinde nasıl görevlendirdiği ve bu sayede liyakat ve sadakate dayalı bir devlet yapısı oluşturduğu ile ilgili örnekler verdi.
Batılı devletlerin dizi ve sinema filmlerinde Atalarımızı barbar ya da beceriksiz olarak göstermelerinin tamamen bir algı operasyonu olduğu, bunun tam tersine her Türk gencinin ad alabilmek, devletine ve insanlığa katkı sağlamak için kıyasıya çalışarak yeni tasarımlar, ürünler geliştirdikleri icatlar yaptıkları ve bu sayede de birçok dünya devleti kurabildiklerinden bahsedildi.
Projede patent alım aşamalarında karşılaşılan durumların kitaplaştıracağı tüm aşamalarının kaydedileceği bir kitap çıkarılacağından bahseden proje koordinatörü Celal Öngün bu saye de bu kitabın ülkemizdeki yerli ve milli üretime katkı sağlayabilecek tüm gençlere rehber olacağını, bu çalışmaların http://www.gencmucidler.org/gelenektengelecege.html sayfasından ve bu sayfadaki sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini vurguladı.

Konferansta Prf. Dr. Necmettin Şahin, Tasarımın ve inovasyonun bir ülke için neden gerekli olduğunu örnekleri ile açıklandı. Günümüzde yapılan tasarımların teknolojiye dönüştürülmesi için araştırma geliştirme çalışmalarının katlanarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Ülkemizde yapılan arge yatırımların yıldan yıla arttığını ve bunun da ekonomiye nefes aldırdığını söyledi.
Yapılan bu arge çalışmalarının yüzde üçünün bile patentinin alınmasının dünya genelinde büyük bir başarı olduğunu söyleyen Prf. Dr. Necmettin Şahin, ülkemizin patent konusunda çok daha fazla çalışması gerektiğini bu manada ''Gelenekten Geleceğe, Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz'' projesinin güzel bir örnek olduğu, bu proje sayesinde üç patent iki telif çalışması yapılacağını ve bunun gibi güzel örneklerin artması gerektiğini vurguladı.
Konferans, Korkut Atanın ad alabilenlere yaptığı duası ile sonlandırıldı.

http://www.haber7.com/aksaray/2480483-aksarayda-inovasyon-konferansi


4- AD KAZANMA YARIŞMASI'' VE YARIŞMA İÇİN BELİRLENEN ALANLARIN TANITIM TOPLANTISI VE ÖĞRENCİLERİN İLGİLERİNE GÖRE YARIŞMA ALANLARINA AYRILMASI


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Gelenekten Geleceğe, Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz'' projesin de uygulayacağımız ''Ad kazanma yarışması'' ve yarışma için belirlenen alanların tanıtım toplantısı Bilim ve Sanat Merkezimizin çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize yarışma için belirlenen alanların ayrıntılı tanıtımı, video ve sunum eşliğinde proje koordinatörü Celal ÖNGÜN tarafından yapıldı.

Yarışmaya katılım sağlanması için hafta içi bilseme gelen tüm öğrencilere ulaşıldı. 1.8.4. Gençlerimizin patent ve telif almak için yarışacağı beş alanda ilgi ve istidatlarına göre belirlenen alanlarda seçim yapması istendi. Seçim formları dağıtıldı. Alan tanıtım toplantısından sonra öğrencilerimizin özellikle yarışmada ilgi alanlarına giren bölümlerinden bilsem öğretmenlerinin rehberliğinde seçmeleri sağlandı.


3- AKSARAY ÜNİVERSİTESİ OKÇULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile, Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘’Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz’’ projesi kapsamında Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Necmettin ŞAHİN ‘e, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan Doç. Dr. Tarık SEVİNDİ’ye Aksaray Üniversitesi Okçuluk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü ve öğretim görevlisi, Kürşat AKTEPE’ye projemize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.


 2- AKSARAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile, Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneğinin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘’Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz’’ projesi kapsamında Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Merkez müdürümüz Özcan GÜNDOĞDU, dernek başkanımız Harun ÇELİK ve Proje koordinatörümüz Celal ÖNGÜN’ e teşekkür ediyoruz.


1- Logomuza Yüklenen AnlamlarBir Türk, kendi adını hak eder ve kazanır. Gelenekten Geleceğe, Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projemiz ile üç patent iki telif başvurusunda bulunacağız..
Altı ATA yani kendi adını hak etmiş kişiler birleşir de bir otağda başbaşa verirse her seferinde dünyayı değiştirecek yeni bir fikir (Yıldız) bulabilirler.   


.1. Arı Kovanı 2. Aksaray’ın Simgesi 3. Altıgen 4. Çadır 5. Sırt Sırta Vermek 6. Ok 7. Mızrak 8. Dağ 9. At 10. Yıldırım 11.Yıldız 12. Mangala 13. Kar Tanesi 14. Elmas 15. Saat16. Kedi Kafası 17. Toka 18. Uçurtma 19. Tavan 20. Avize 21. Çiçek 22. Çanta 23. Kaplumbağa 24. Deniz Yıldızı  25. Deniz Kabuğu 26. Gökyüzü 27. Deniz Anası 28. Ahtapot 29. Pusula 30. Gemi Dümeni 31. Güneş 32. Pervane 33. Elbise, Halı Deseni 34. Kolye, Küpe Deseni 35. Tekerlek 36. Aslan Yelesi 37. Açma Kapama Düğmeleri 38. Havuz, Göl 39. Ağız 40. Anten 41. Uzaylı Eli 42. Buldum! (bir yıldız parlaması)43. Hareketli Türk (hem kavisli, hem derin, hem köşelidir, köşeyi geçtiğinde bilgiler eylemler yıldız gibi kayar)