web maker

Yenileşim yani inovasyonun aslında kadim bir Türk geleneği olduğunun gençlerimiz tarafından fark edilmesini sağlamak ve bu kadim geleneğimizi hayatımıza tekrar uygulamak. Gençlerimizin, atalarımızın kullandığı ve hala günümüzde işe yarayan birçok yenilikçi uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak.


Geçmişimizdeki en yenilikçi uygulamaları ve ürünleri günümüz teknik ve teknoloji ile tekrar gençlerimize ürettirmek, kendi hayatlarında kullanmalarını sağlamak, bu sayede daha sağlıklı, zinde, güçlü, esnek, tabiata yakın, zeki ve üretici kalmalarında atalarımızdan öğrendiklerimizi bir hayat tarzı hatta bir meslek haline getirmelerinde gençlerimize rehberlik ederek kültürümüzü ürünleştirmek. 


Gençlerimiz arasında sosyal medya kaynaklı yükselişte olan Batı taklitçiliğinin önüne geçmek. "Atalarımız yapmış, özümüze dönersek, kendi -Yenileşim Kültürümüze yani At Atama Kültürümüze- tekrar dönersek bizde yapabiliriz"" bilincini gençlerimizde oluşturmak. Atalarımızın "Ad Verme"" kültürünü uygulamalı olarak öğreterek ve yarışma haline getirerek geçmişimiz ile bağlantımızı kuvvetlendirmek.


Yarışmadaki belirlenen alanlarda birincilik alanlara tasarım tescili, faydalı model patenti başvurusunda bulunarak gençlerimizin üretimdeki "Ad Kazanma"" başarılarını tescillemek.


İlimizin ve ülkemizin başarısını artırmak. Her alanda yarışmada ilk üçe girenleri ödüllendirmek İlimizde ve Ülkemizde tarihe mal olmuş yenilikçi fikirleri yaymak.


Gençlerimizdeki ; "Ülke olarak bizde yapabilirsek var olabiliriz, yani "Yapıyoruz Öyleyse Varız"" olgusunu

içselleştirmek için daha çok günümüz yerli teknolojisi ile uygulamalar yapıp yine projede çıkan yerli tasarımları hayata geçirerek ülkemizin ekonomik gücünü artırmak. 


İlk ürettiklerini tasarımları gerçek hayatta kullanma, deneme, test etme fırsatı vererek gençlerimizi araştırma geliştirme çalışmalarına katılmasını sağlamak. Bu çalışmalara ilimizdeki özel yetenekli öğrencilerimizi katarak ülkemizin geleceğini belirleyecek bu önemli grubun atalarımızdan aldığımız manevi güç ile geleceğimize özgün ürünler yapmalarını sağlamak. 


Gençlerin açılacak olan Ad Kazanma Yarışması sonucunda bulunduğu arge biriminde tescil ve telif başvurularını öğrenmelerini sağlamak. 


Bu yarışmada beş alandan birinde birincilik derecesi aldığında bulunduğu arge birimi ile ortaklaşa tescil ve telif başvurusunda bulunmalarını sağlamak.


Doğa yürüyüşü, Konferans ve Aksaray Bilim ve Sanat Merkezimizin yerel ve ulusal tanıtım ve sergilerinde görev verilerek sosyal uyumunu sağlamak, 

Söz konusu sergilerde Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Ürünleştiriyoruz projesinin tanıtmak bu sayede özgüvenlerini geliştirmek. 


Projede kullanılacak materyallerin Türk Malı olmasına özellikle dikkat edilmesi, bu vesile ile gençlerimizde Milli Şuur oluşturmak. 


Türklerdeki Karız Su" kültürü yöntemini öğretip, bu kültüre ait 3 boyutlu materyaller tasarlamak. 


Ata sporu olan okçuluğun gençlere tanıtmak ve sevdirmek. Okçulukta kullanılan aparatların tasarımını yapmak. 


Türk Kültüründe dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ürünleri elde etmede kullanılan araçların tasarımını yapmak. 


Animasyon veya android uygulamalar alanında yeni uygulamalar yapmak ve yaratıcı yazarlık alanlarında yeni ürünler ortaya koyarak kitap yazmak.