web builder software

İnovasyon yani "yenileşim-değiştirerek geliştirme"" çalışmaları günümüzde daha çok gelişmiş ülkeler tarafından yapıldığı için inovasyon bu ülkelere mal edilmiştir. Halbuki inovasyon -Yenileşim- "en kadim Türk geleneklerindendir."" Atalarımız onaltı büyük imparatorluk kurdu ve bunu sadece kılıç zoru ile yapmadı ve yapması da mümkün değildi. 


Peki Atalarımızın bu büyük imparatorlukları kurabilmelerinin ve yıllarca sürdürebilmelerinin altında yatan en önemli özellikleri neydi? "Ad Atama - Ad Verme" kültürleriydi. Yani bir Türk kendi adını yaptığı önemli bir kahramanlıkla ya da çevresinde oluşturduğu bir farklılıkla hak eder ve alır ve yenilenir. Daha çok sözü dinlenir. Böylece devlette görevinde yetkin ve görevini en iyi yapan, liyakat sahibi ad almış yani "Atanmış"" yani "Ad Almış"" insanlar başa geçer. Örneğin Mete Han ve orduda geliştirdiği "onluk sistem"


Günümüzde ise insanlarımız yine benzer motivasyonlarla birçok sınavlara girerek meslek ve unvan sahibi olup devlette önemli yerlere atanmaktadır. Ama eksik olan bir şeyler var sanki! Atalarımız, atanmak için ad kazanma kültürlerinden dolayı çevreyi değiştirerek geliştirmeye yenileşim yani inovasyon yapmaya çalışırlarken, günümüzde sınav yolu ile atananların genelde mevcut durumu koruma ve kurumda işleyişi sağlamanın yeterli olduğunu düşündüklerinden çevrelerinde yenileşim yapma gereği duymamaktadırlar. Oysa çağımızda da bir ülkenin gelişmesinin en önemli unsuru yenileşim (inovasyon) ve patent tir. Yani insanlar, kurumlar ya da ülkeler günümüzde yenilikçi çalışmalar yapıyorsa ya da patent alabiliyorsa kendini tam anlamıyla göstermiş ve gelişmiş olmaktadırlar.


Faaliyetlerimiz geleceğimiz için öncelikli beş alandan seçilmeye çalışılmıştır ve özellikle üretilen tasarımların gençlerimizin hayatında kullanılması hedeflenmiştir. Günümüz teknik ve teknolojilerinden; İnovasyon teknikleri, hayal gücünü kullanma teknikleri ve Web 2.0 araçları, 3 boyutlu üretim, animasyon programları ile atalarımızın değerli fikirleri üzerinde tekrar "Yenileşim"" uygulamaları yaparak, gençlerimiz kendi ilgi ve istidatlarına göre;


a)Dengeli Beslenme ve Bağışıklık Alanında: Örneğin; özgün 3b kefir üretme kapları tasarımı. 


b) Geleneksel Okçuluk Alanında: Örneğin; kendi parmak ölçülerine göre 3b okçu yüzüğü, zihgir tasarımı,


c) Karız Su Kültürü Alanında: Örneğin hava ve suyu karıştırarak ve bitki köküne vererek daha büyük bitki üretmeyi sağlayan üç boyutlu gerçek nesneler. 


İlk üç alanda üç boyutlu tasarım teknolojilerinden yararlanılacak, üç boyutlu yazıcıdan çıkarılacak aparatlar ve gerçek hayatta kullanılacak, Bu becerilerin sağlanması için Bilim ve sanat merkezimizde gençlerimize üç boyutlu tasarım ve inovasyon etkinlikleri yapılacak, İlimiz Aksaray Üniversitesi Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki öğretim üyeleri ve öğrencilerinin eşliğinde geleneksel okçuluk kursu verilecek. Bilim ve sanat merkezi sığınağımız daki alan ise soğuk havalarda okçuluk yapmaya imkan verecek şekilde düzenlenecek. 


d) Yaratıcı yazarlık alanında atalarımızdan ilham alarak özgün bir hikaye oluşturulacak. Yazarlık becerilerinin geliştirilmesi için merkezimizde yazarlık eğitimi etkinlikleri yapılacak. 


e) Animasyon alanında yine atalarımızdan ilham alarak özgün bir animasyon oluşturulacaktır. Animasyon yapma becerilerinin geliştirilmesi için merkezimizde etkinlikler düzenlenecektir.


Bu amaçlar doğrultusunda ve bahsedilen üretim çalışmaları sonucunda; faaliyelerimiz bir yarışma haline dönüşecek.

Ad kazanma yarışmasında gençlerimiz ürünlerinin tanıtımını yaparak yarışma heyecanına katılacaklar. Ürünler özgünlük, işlevsellik, ergonomi, estetik, sağlamlık ve güvenli oluşlarına göre alanında uzman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek yarışma sonuçlanacak.


Bahsedilen beş alanda birinci olanlara ödül olarak tasarımlarının tescil başvurularında bulunulacak, yazılı ürünlerinin ve yazılım ürünlerin ise telif başvurusunda bulunulacak, Her alanda yarışmada ilk üçe giren gençlerimize de çeşitli ödüller verilecektir.


"Ad Atama Kültürümüzü"" yeniden hayata geçirebilmek için, "Ad Kazanma Yarışması"" faaliyetleri ile atalarımızdan bize miras kalan ve hala önemini koruyan beş alanda birincilik alan gençlerimize ödül olarak; ürünlerinin faydalı model patent tescillerini, endüstriyel tasarım tescillerini ve eserlerinde fikri mülkiyet başvurusunda bulunmak ve bu sayede gençlerimize atalarımızın yaptığı gibi üretmenin ve ad kazanmanın yani günümüzdeki manasıyla patent almanın manevi zevkini yaşayacaklardır. 


Yapılan tüm etkinlikler sonunda gençlerimiz "Atalarımızdan ilham alarak üretirsek daha güçlü bir şekilde var olabiliriz"" fikrini benimseyerek bu yenilikçi fikirlerini tüm hayatları boyunca kullanacaklar ve çevrelerinde örnek bir yaşantı sürerek ülkemizin geleceğini şekillendireceklerdir.